top of page

Gudstjänst 44

söndag 15 maj 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Nahom 1:1-6


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Nahom 1:7-11


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Nahom 1:12-15


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Niceanska trosbekännelsen (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 7


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 146 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Ämne: Fårens faktiska frälsare: läran om specifik försoning

Verser:  Joh 10:11-30


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Nahom 1:15


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Ordelning

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page