top of page

Gudstjänst 45

söndag 22 maj 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Habackuk 3:1-11


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Habackuk 2:6-20


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Habackuk 3:12-19


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 8


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 136 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Ämne: Andens mäktiga verk - läran om oemotståndlig nåd

Verser:  Hesekiel 36:25-27


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Habackuk 3:18-19


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Ordelning

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page