top of page

Gudstjänst 46

söndag 29 maj 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: 1 Petrusbrevet 1:3-12


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: 1 Petrusbrevet 1:13-21


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: 1 Petrusbrevet 1:22-25, 2:1-3


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 9


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 136 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Ämne: Gud verar sina heliga in till evigheten - Om de heligas bevarelse

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: 1 Petrusbrevet 2:4-6


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Ordelning

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page