top of page

Gudstjänst 47

söndag 5 juni 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

Information

1) Midsommar

2) Nästa veckans tisdag blir framflyttad till onsdag den 15

3) Om onsdagar

4) Om Heb10:24-veckorna (möjligen vecka 31) denna sommar.

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Job 38


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Job 42:1-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Job 42:7-9


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Apostlagärningarna,  kapitel 2


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 19 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Ämne: Sådan Far, sådana barn

Verser:  Efesierbrevet 5:1-6


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Job 42:10-17


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Reflektioner över Efesierbrevet 5:1-6

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page