top of page

Gudstjänst 48

söndag 12 juni 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Uppenbarelseboken 1:4-8


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Uppenbarelseboken 2:1-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Uppenbarelseboken 2:7


Bekräftelse sång:  

 All nådens Gud 750 (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 9


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 19 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Ämne: Hur kan du veta vad Guds vilja är för ditt liv?

Verser:  Efesierbrevet 5:8-14


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Uppenbarelseboken 7:9-17


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Reflektioner över predikan

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page