top of page

Gudstjänst 49

söndag 19 juni 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 22:1-12, 23-26


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 24:1-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 25:1-15


Bekräftelse sång:  

 All nådens Gud 750 (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 10


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 19 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard/Viggo

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Psalm 27:1-6


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Reflektioner över predikan

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page