top of page

Gudstjänst 5

söndag 16 maj 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jeremia 29:11-13

GEMENSAM SÅNG Hymn 30 Gud är trofast

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell meditation och bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jeremia 29:14

GEMENSAM SÅNG Hymn 372 Jag har en vän som älskar mig

BIBELLÄSNING: Bön Epi: Efesierbrevet 3:14-19 Eva: Johannesevangeliet 16:23b-33

GEMENSAM SÅNG 360 Gud är mitt allt

TROSBEKÄNNELSE 803 Den nicenska trosbekännelsen

BRÖDSBRYTELSE

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:9-12 Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om Guds beslut och människans vilja"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page