top of page

Gudstjänst 50

söndag 26 juni 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 29: 1-4, 7, 9


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 32:2-7


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 30:1-7


Bekräftelse sång:  

Mer helighet giv mig (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Bekännelse 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 11


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 34 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Verser:  Efesierbrevet 5:15-21

Ämne:  Kloka, klartänkta och kontrollerade


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Psalm 33:12, 20-22


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Reflektioner över predikan

  • Brödsbrytelse: Läsning 

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page