top of page

Gudstjänst 53

söndag 17 juli 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 50:1-6


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 51:3-14


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 54:6-9


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Bekännelse 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 14


Gemensam bön: 

Växelbön: Bön 813 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Verser: Efesierbrevet 5:25-32

Ämne:  Uppoffrande kärlek


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Psalm 65:1-6


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Reflektioner över predikan

  • Brödsbrytelse: Läsning 

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page