top of page

Gudstjänst 54

söndag 28 augusti 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 148

Halleluja!

Prisa Herren från himlen...


Tillbedjans sång: Sång 11

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Klagovisorna 3:40-42

Låt oss rannsaka våra vägar

och pröva dem,

låt oss vända om till Herren!

41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer

till Gud i himlen!

42 Vi har syndat

och varit upproriska,

och du har inte förlåtit.


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Klagovisorna 3:22-24, 58

22 Herrens nåd är det

att det inte är ute med oss,

ty det är inte slut

med hans barmhärtighet.

23 Den är var morgon ny,

ja, stor är din trofasthet.

24 Herren är min del,

det säger mig min själ,

därför står mitt hopp till honom.

...58 Herre, du tar dig an min sak,

du förlossar mitt liv.


Bekräftelse sång:  Jesus, tack för Golgata kors, sång 709

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Bekännelse 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 15


Gemensam bön: 

Fader vår (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo 

Verser: Efesierbrevet 5:33

33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.


Ämne:  Äktenskap i praktiken


Tillbedjans sång: Vi vill ge dig ära, sång 5

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: 2 Kor 13:13


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSMÖTE: ARBETE MED VÅR GEMENSKAP OCH ORGANISATION

Start: 14:00 - Avslut 16:00

  • Bön

  • Genomgång av vårt förra möte

  • Samtal om orsaker och förbättringar

  • Brödsbrytelse

  • Avslutande bön

bottom of page