top of page

Gudstjänst 55

söndag 4 september 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 135


Tillbedjans sång: Herre du min klippa, 705

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Rom 3:9-20


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Rom 3:21-31


Bekräftelse sång:  Det är ditt blod som renar mig, 707

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Bekännelse 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 16


Gemensam bön: 

Fader vår (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo 

Verser: Efesierbrevet 6:1-4

Ämne:  Lydnad och uppfostran


Tillbedjans sång: Vi vill ge dig ära, sång 5

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: 2 Kor 13:13


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSMÖTE

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Bön och sång

  • Reflektioner efter predikan

  • Brödsbrytelse

  • Avslutande bön

bottom of page