top of page

Gudstjänst 56

söndag 11 september 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00

TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 93


Tillbedjans sång: Jag vill ge dig o Herre min lovsång, 6

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Ps 58:2-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Ps 59:17-18


Bekräftelse sång:  Klippa du som brast för mig, 230

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Bekännelse 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet,  kapitel 1


Gemensam bön: 

Fader vår (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo 

Verser: Efesierbrevet 6:5-9

Ämne:  Kristna slavar och herrar


Tillbedjans sång: Saliga visshet, sång 259

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: 4 Mos 6:24-26


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSMÖTE

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Bön och sång

  • Fokus på vår utveckling framåt

  • Praktiska punkter (se enklare agenda agenda)

  • Brödsbrytelse

  • Avslutande bön

bottom of page