top of page

Gudstjänst 57

söndag 18 september 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 95:1-7

1 Kom, låt oss ropa till Herren,

jubla till vår frälsnings klippa!

2 Låt oss träda fram för hans

ansikte med tacksägelse,

jubla till honom med lovsång,

3 för Herren är en stor Gud,

en stor kung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand,

och bergens toppar är hans.

5 Hans är havet som han har gjort,

och det torra som hans händer

format.

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,

böja knä för Herren vår Skapare,

7 för han är vår Gud

och vi är folket i hans hjord,

fåren i hans vård.


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: 

Psalm 96:7-11

7 I dag, om ni hör hans röst,

8 förhärda inte era hjärtan

som vid Meriba,

som på Massas dag i öknen,

9 där era fäder frestade mig

och prövade mig

fast de sett mina gärningar.

10 I fyrtio år var jag vred

på det släktet,

och jag sade: "De är ett folk

med vilsna hjärtan,

de känner inte mina vägar."

11 Så svor jag i min vrede:

"De ska aldrig komma in

i min vila."


Heb 4:12-13

12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: 

Psalm 11:7

7 för Herren är rättfärdig,

han älskar rättfärdighet.

De ärliga ska se hans ansikte.


2 Kor 5:21

 21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i Honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.


Fil 3:9

 9 och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO


>>Bekännelse av våra tro<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet,  kapitel 2


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Efesierbrevet 6:10-20

Ämne:  "Guds kraft i dig som tror"


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

Rom 8:38-39

38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:30 - Avslut 16:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page