top of page

Gudstjänst 58

söndag 25 september 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: Fil 2:6-11


Tillbedjanssång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: 2 Mos 20:1-17


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Gal 3:8-14


Bekräftelsesång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO


>>Bekännelse av våra tro<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet,  kapitel 3


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: Efesierbrevet 6:21-24

Ämne:  "En välsignad gemenskap"


Tillbedjanssång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

4 Mos 6:24-26


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:30 - Avslut 16:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page