top of page

Gudstjänst 6

söndag 23 maj 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jesaja 61:1-3

GEMENSAM SÅNG 8 Asthe deer panteth for the water

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jesaja 61:10-11

GEMENSAM SÅNG 9 Öppna Mitt Hjärta För Dig Gud

GEMENSAM SÅNG Herre tack för Golgata

BIBELLÄSNING: Kristus och Anden Epi: Galater 3:13-14 Eva: Johannesevangeliet 15:26-16:4

GEMENSAM SÅNG 281 Mer helighet giv mig

GEMENSAM SÅNG 282 Bar du min börda

TROSBEKÄNNELSE 802 Den apostoliska trosbekännelse

BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 594 Jag har beslutat att följa Jesus

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:13-14 Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Hur vi kan rädda människor"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page