top of page

Gudstjänst 60

söndag 9 oktober 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: Psalm 146


Tillbedjanssång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: Gal 5:19-21


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Rom 8:1-4


Bekräftelsesång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO


>>Bekännelse av våra tro<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet,  kapitel 5


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: Efesierbrevet 6:21-24

Ämne:  "En välsignad gemenskap"


Tillbedjanssång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Kor 13:13


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:30 - Avslut 16:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page