top of page

Gudstjänst 61

söndag 16 oktober 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 15:00 - Avslut: 16:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: Psalm 147


Tillbedjanssång:

 Jesus, allt till Jesus (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: Jes 59:1-15


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Jes 59:16-21


Bekräftelsesång:  

Jesus har gjort allt (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO


>>Bekännelse av våra tro<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet, kapitel 6


Gemensam bön: 

Psalm 34 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: Romarbrevet 12:1

Ämne: Ett alltigenom kristet liv


Tillbedjanssång: 

Jag vill ge dig o Herre min lovsång (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

Rom 15:13


__________________


bottom of page