top of page

Gudstjänst 62

söndag 23 oktober 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: Joh 1:1-18


Tillbedjanssång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 2


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Rom 5:1, 6-8


Bekräftelsesång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO


>>Bekännelse av våra tro<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet, kapitel 7


Gemensam bön: 

>>Psalm 146<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Div. verser

Ämne: "Gör allt till Guds ära"


Tillbedjanssång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

Rom 15:13


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Brödsbrytelse

  • Välsignelseord

bottom of page