top of page

Gudstjänst 64

söndag 6 november 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: 

Psalm 99:1-3


I

1 Herren är kung,

folken bävar!

Han tronar på keruberna,

jorden skälver!

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.


II

3 De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.


Ps 136:1-3

1 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

2 Tacka gudarnas Gud,

evig är hans nåd.

3 Tacka herrarnas Herre,

evig är hans nåd.Tillbedjanssång:

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: 

Hes 18:4, 9, 24


Bön för syndabekännelse: 

Tid för begrundan


Bekräftelseord:

Kol 1:13-14, 18-20


Bekräftelsesång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

>>Bön 805<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet, kapitel 8:1-29


Gemensam bön: 

>>Psalm 146<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Div. verser

Ämne: Mysticism i Guds församlingen vs Gud den Helige Andens verk


Tillbedjanssång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Tess 3:16


__________________


bottom of page