top of page

Gudstjänst 66

söndag 20 november 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: 1 Joh 1:5-7


I

5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 


II

6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 


I

7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. TILLBEDJANSSÅNG:

O store Gud (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: 1 Joh 1:8-10


8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 


9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 


10. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: 1 Joh 2:1-2


1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. 


2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.BEKRÄFTELSESÅNG:  

Herre, Du min klippa (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet, kapitel 8:22-56GEMENSAM BÖN: 

Bön 813 (Klickbar)PREDIKAN

Predikant: Morgan Phare

Verser: Div. verser

Ämne: Evangeliet om JesusTILLBEDJANSSÅNG: 

Allt till Jesus vill jag lämna (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Tess 3:16


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Brödsbrytelse

  • Välsignelseord

bottom of page