top of page

Gudstjänst 68

söndag 4 december 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Ps 24:7-10


I

7. Höj era huvuden, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans kung kan tåga in!

8. Vem är han, ärans kung?

Det är Herren, stark och väldig,

Herren, väldig i strid.


II

9. Höj era huvuden, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans kung kan tåga in!
10. Vem är han, ärans kung?

Det är Herren Sebaot,

han är ärans kung. Sela


TILLBEDJANSSÅNG:

Gå Sion din konung att möta (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Ps 15


I

Herre, vem får vara i ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?


II

2. Den som lever rent

och handlar rätt

och talar sanning av hjärtat –
3. den som inte förtalar

med sin tunga,

som inte gör sin nästa illa

och inte drar skam över

sin granne,

I

4. den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som

vördar Herren,

som inte bryter sin ed

även om det smärtar,
5. som inte ockrar med sina pengar

eller tar mutor mot den oskyldige.


II

Den som handlar så

ska aldrig någonsin vackla.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: 1 Kor 1:30-31


30. Tack vare Honom är ni i Kristus Jesus. För oss har Han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 

31. för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.BEKRÄFTELSESÅNG

Jesus har gjort allt (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)LÄSNING AV HERRENS ORD

Sakarja 9:9-10; Rom 13:11-14; Matt 21:1-9


Gemensam bön: 

Ledarledd bön


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Matt 21:1-9

Ämne: Vår Kung tågar in TILLBEDJANSSÅNG:  

Hosianna Davids son (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

Heb 13:21


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Brödsbrytelse

  • Välsignelseord

bottom of page