top of page

Gudstjänst 70

söndag 18 december 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Heb 1:1-3


I

1. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 

2. men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. 


II

3. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.TILLBEDJANSSÅNG:

Ett litet barn av Davids hus (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Ords. 28:13-14


I

13. Den som döljer sina brott

går det inte väl,

den som bekänner och överger dem

får barmhärtighet.


II

14. Salig är den som alltid fruktar Gud,

den som förhärdar sitt hjärta

faller i olycka.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: 1 Tim 1:15-17


15. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! 

16. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. 

17. Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.BEKRÄFTELSESÅNG

Herre Du min klippa (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)LÄSNING AV HERRENS ORD

Jes 29:17-19; 1 Kor 4:1-5; Matt 11:2-10


Gemensam bön: 

Ledarledd bön


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Matt 11:2-10

Ämne: VägröjarenTILLBEDJANSSÅNG:  

Bereden väg för Herran (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Kor 13:13


__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Brödsbrytelse

  • Välsignelseord

bottom of page