top of page

Gudstjänst 73

söndag 8 januari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Jes 43:11-13, 15


Herren säger:


I

11. Jag, jag är Herren . Förutom mig finns ingen frälsare. 

12. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat, ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren , och jag är Gud. 


II

13. Jag Är, redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? 

15. Jag är Herren er Helige, Israels skapare, er kung. TILLBEDJANSSÅNG:

Herren vår Gud är en konung (Klickbar)


BARNSÅNG:

Vem har skapat stjärnorna?


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Jer 3:13; Ords 20:9


I

Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren.


II

Vem kan säga: ”Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd”?BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: Ef 1:7-8


7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 

8. som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. BEKRÄFTELSESÅNG

Klippa, Du som brast för mig (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet, kapitel 9:37-61


Gemensam bön: 

Vår Far (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: 1 Joh 1:1-4

Ämne: Livets OrdTILLBEDJANSSÅNG:  

Ära till Guds lamm (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Kor 13:13


__________________


bottom of page