top of page

Gudstjänst 74

söndag 15 januari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 15:00 - Avslut: 16:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Rom 11:33-36


I

33. O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte hans domar,

hur ofattbara hans vägar!

34. Vem har förstått Herrens sinne?

Eller vem har varit hans rådgivare?

35. Eller vem har gett honom något först

så att han måste betala igen?


II

36. Av honom, genom honom

och till honom är allting.

Hans är äran i evighet. Amen.TILLBEDJANSSÅNG:

O store Gud (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Heb 4:14-16


14. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.


15. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.


16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


BÖN FRÖ SYNDA BEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


BEKRÄFTELSEORD: 1 Kor 1:30-31


30. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 

31. för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.


BEKRÄFTELSESÅNG:  

Klippa, Du som brast för mig (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

>>Den apostoliska bekännelsen<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet 6:19-34


GEMENSAMBÖN: 

Bön 813 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Johannesevangeliet 14:1

Ämne: Ångest, rädsla, oro och andra smärtsamma upplevelser


TILLBEDJANSSÅNG: 

Herre, Du min klippa (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Tess 3:16


__________________


bottom of page