top of page

Gudstjänst 75

söndag 22 januari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSE TILL TILLBEDJAN: 1 Tim 6:13-16


I

13. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: 

14. bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst,

15. som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. 


II

Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre,

16. han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.TILLBEDJANSSÅNG:

Herren vår Gud är en konung (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Heb 4:12-13


I

12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 


II

13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: 2 Kor 4:3-6


I

3. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 

4. Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

5. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull.


II

6. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.BEKRÄFTELSESÅNG

Det är Ditt blod som renar mig (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Bön 805 (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet, kapitel 10:1-24


Gemensam bön: 

Vår Far (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: 1 Joh 1:5

Ämne: Gud är ljusTILLBEDJANSSÅNG:  

Du den Högste (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Kor 13:13


__________________


bottom of page