top of page

Gudstjänst 76

söndag 29 januari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 15:00 - Avslut: 16:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Ps 19:8-10


I

8. Herrens undervisning är fullkomlig,

den ger nytt liv åt själen.

Herrens vittnesbörd är sant,

det ger vishet åt enkla människor.

9. Herrens befallningar är rätta,

de ger glädje åt hjärtat.


II

Herrens bud är klart,

det ger ljus åt ögonen.

10. Herrens vördnad är ren,

den består för evigt.

Herrens domar är sanna,

de är alla rättfärdiga.


TILLBEDJANSSÅNG:

O store Gud (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Dan 9:5,7-9


I

5. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter.

7. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss...


II

8. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. 

9. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse.


BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


BEKRÄFTELSEORD: Jes 53:6


6. Vi gick alla vilse som får,

var och en gick sin egen väg.

Men all vår skuld

lade Herren på honom.


BEKRÄFTELSESÅNG:  

Klippa, Du som brast för mig (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

>>Den apostoliska bekännelsen<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet 10:25-42


GEMENSAM BÖN: 

Bön 813 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Div. verser

Ämne: Herren och Hans heliga ord


TILLBEDJANSSÅNG: 

Herre, Du min klippa (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

2 Tess 3:16


__________________


bottom of page