top of page

Gudstjänst 77

söndag 5 februari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: 

Psalm 99:1-3; 136:1-3


I

1. Herren är kung,

folken bävar!

Han tronar på keruberna,

jorden skälver!

2. Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3. De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.


II

1. Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

2. Tacka gudarnas Gud,

evig är hans nåd.

3. Tacka herrarnas Herre,

evig är hans nåd.Tillbedjanssång:

Herren vår Gud är en konung (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till bekännelse av synd: 

Hes 18:4-5, 9


4. Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Den som syndar ska dö.

5. Om en man är rättfärdig och gör det som är rätt och rättfärdigt...

9. om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och ska förvisso få leva, säger Herren Gud.Bön för syndabekännelse: 

Tid för begrundan


Bekräftelseord:

Kol 1:13-14


13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

14. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.Bekräftelsesång:  

Jesus, tack för Golgata kors (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

>>Bön 805<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD


Lukasevangeliet, kapitel 11:1-13


Gemensam bön: 

Vår Far (Fader vår) (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: 1 Joh 1:6-7

Ämne: Vandra i ljuset


Tillbedjanssång: 

Saliga visshet (Klickbar)


VÄLSIGNELSEORD

4 Mos 6:24-26


24. Herren välsigne dig

och bevare dig.

25. Herren låte sitt ansikte lysa över dig

och vare dig nådig.

26. Herren vände sitt ansikte till dig

och give dig frid.


__________________


bottom of page