top of page

Gudstjänst 78

söndag 12 februari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


KALLELSE TILL TILLBEDJAN

KALLELSEN TILL TILLBEDJAN: Ps 115:1-3, 12-13


I

1. Inte oss, Herre, inte oss

utan ditt namn ska du ge ära,

för din nåds

och din sannings skull.

2. Varför ska hednafolken få säga:

"Var är deras Gud?"


II

3. Vår Gud är i himlen,

han gör allt han vill.

12. Herren tänker på oss,

han välsignar –

han välsignar Israels hus,

han välsignar Arons hus,

13. han välsignar dem

som vördar Herren,

både små och stora.


TILLBEDJANSSÅNG:

Stor är din trofasthet (Klickbar)


BEKÄNNELSE AV SYND

KALLELSE TILL BEKÄNNELSE AV SYND: Rom 3:10-12; Ps 38:2-4


I

10. Ingen rättfärdig finns,

inte en enda.

11. Ingen finns som förstår,

ingen som söker Gud.

12. Alla har avfallit,

alla är fördärvade.

Ingen finns som gör det goda,

inte en enda.


II

2. Herre, straffa mig inte i din vrede,

tukta mig inte i din glöd!

3. Dina pilar har träffat mig,

din hand har drabbat mig.

4. Jag har inget helt i min kropp

på grund av din vrede,

ingen frid i mina ben

på grund av min synd.BÖN FÖR SYNDABEKÄNNELSE: 

(Ledarledd)

Tid för begrundanBEKRÄFTELSEORD: 


Rom 3:23-24

23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24. och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.


Rom 5:6

För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.


Rom 3:21, 22

21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22. en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror...


1 Joh 2:12

Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. 


BEKRÄFTELSESÅNG

Klippa, Du som brast för mig (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Den apostoliska bekännelsen (Klickbar)


BARNVÄLSIGNELSE

Markusevangeliet 10:13-16


I

13. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 


II

14. När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem:

 "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 


I

15. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." 


II

16. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.


TILLBEDJANSSÅNG:

Välsignelsen (Klickbar)


VÄLSIGNELSECEREMONI: 

LedarleddPREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Verser: Div verser

Ämne: Herrens 7 ord på korset


VÄLSIGNELSEORD

4 Mos 6:24-26

24. Herren välsigne dig

och bevare dig.

25. Herren låte sitt ansikte lysa över dig

och vare dig nådig.

26. Herren vände sitt ansikte till dig

och give dig frid.


__________________


MEDLEMSMÖTE

Start: 14:00 - Avslut 15:00

Bara för medlemmar

bottom of page