top of page

Gudstjänst 79

söndag 19 februari 2023

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:00 - Avslut: 12:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedjan: 

Ef 1:3-6


I

3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 

4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 


II

5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 

6. till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade.


Lovsång:

Herren vår Gud är en konung (Klickbar)BEKÄNNELSE AV SYND

Kallelse till syndbekännelse: 

Heb 4:14-16


14. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.

15. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.

16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


Bön för syndabekännelse: 

Ledarledd med tid för begrundan.


Bekräftelseord:

1 Pet 2:24-25


24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 

25. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.


Lovsång:  

Herre Du min klippa (Klickbar)BEKÄNNELSE AV VÅR TRO

Bön 805 (Klickbar)LÄSNING AV HERRENS ORD

Lukasevangeliet 11:14-34


Gemensam bön: 

Vår Far (Fader vår) (Klickbar)PREDIKAN

Predikant: Viggo Forzelius

Verser: 1 Joh 1:8-10

Titel: Kristnas förhållande till synd


Lovsång: 

Det är ditt blod som renar mig (Klickbar)VÄLSIGNELSEORD

2 Kor 13:13


Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.


__________________


bottom of page