top of page

Gudstjänst 8

söndag 6 juni 2021

GEMENSAM SÅNG 196 Låt mig börja med dig 

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jesaja 43:1-3

GEMENSAM SÅNG 261 Tack min Gud för vad som varit

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jesaja 43:4-13

GEMENSAM SÅNG 13 Min Gud när jag betänker

BIBELLÄSNING: Vårt dop Epi: Romarbrevet 6:3-11 Eva: Johannesevangeliet 3:1-8

GEMENSAM SÅNG 12 All glory be to Christ 

BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 282 Bar du min börda

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "En biblisk syn på nationalism och nationen Sverige"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:1

bottom of page