top of page

Gudstjänst 9

söndag 13 juni 2021

GEMENSAM SÅNG 250 Saliga visshet

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jesaja 25:6-8

GEMENSAM SÅNG 230 Klippan du som brast

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jesaja 25:9

GEMENSAM SÅNG 327 All ära till Gud

BIBELLÄSNING: Kallelse till Guds rike Epi: Uppenbarelseboken 19:5-9a Eva: Lukasevangeliet 14:16-24

GEMENSAM SÅNG  282 Bar du min börda

BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 14 Allt till Jesus vill jag lämna

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om pengar och givande del 1 av 3: Hur hanterar du Jesus pengar?"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page