top of page

Gudtjänst 32

söndag 27 februari 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Jesaja 2:2-5


Tillbedjans sång:

Jag vill tillbe Dig min Herre (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Jesaja 2:6-22


Bön för syndabekännelse:  Joel 2:12-13

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Joel 2:18,23,27-32

18 Då fylldes YHWH av nitälskan för sitt land,

och han förbarmade sig

över sitt folk.


23 Fröjda er, ni Sions barn,

var glada i YHWH, er Gud,

ty han har givit er Läraren

som ger rättfärdighet.


27 Ni skall förstå

att jag är mitt i Israel,

att jag är YHWH, er Gud,

och ingen annan.

Och mitt folk

skall aldrig komma på skam.

28 Och det skall ske därefter

att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.

Era söner och era döttrar

skall profetera,

era gamla män skall ha drömmar,

era unga män skall se syner.

29 Också över tjänare

och tjänarinnor

skall jag i de dagarna

utgjuta min Ande.

30 Och jag skall låta tecken synas

på himlen och på jorden:

blod, eld och rökpelare.

31 Solen skall vändas i mörker

och månen i blod,

innan YHWHs dag kommer,

den stora och fruktansvärda.

32 Och det skall ske

att var och en som åkallar YHWHs namn

skall bli frälst.

Ty på Sions berg och i Jerusalem

skall det finnas en räddad skara

så som YHWH har sagt,

bland kvarlevan

som YHWH kallar.


Bekräftelse sång:  

Bar du min börda (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 26


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo 

Ämne: "Kristus, vår frid"

Verser: Efesierbrevet 2:14-18


Tillbedjans sång: 

 Värdigt är Guds lamm (Klickbar)


Välsignelse Ord: Hebreerbrevet 13:20-21

20 Fridens Gud, som i kraft 

av ett evigt förbunds blod 

har fört fårens store herde, 

vår Herre Jesus Kristus, 

upp från de döda, 

21 Han  må fullkomna er i allt gott, 

så att ni gör hans vilja. 

Och må han verka  i oss 

det som behagar honom, 

genom Jesus Kristus. 

Honom tillhör äran 

i  evigheternas evigheter, amen.


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page