top of page

Finns Bibelns Gud?

Titta på filmen 'The Atheist Delusion' av Living Waters och reflektera över frågor kring tron på en biblisk Gud, samt kritiskt granska ateismens grundläggande påståenden ur ett logiskt perspektiv.

Sammanfattning

  • Diskussion om religion och ateism.

  • Människors olika övertygelser.

  • Öppenhet för att överväga bevis för en högre kraft.

Höjdpunkter

  • 🤔 Diskussion om tron ​​på en högre makt.

  • 🧐 Varför några människor är ateister.

  • 📚 Öppenhet för att utforska bevis och argument.

Det här verkar vara en diskussion om religion och tro, med fokus på ateism. Människor i samtalet delar sina egna övertygelser och diskuterar vikten av bevis och öppenhet för olika perspektiv.

Diskussionsfrågor

Filmen kan delas i tre delar:

  1. Om intelligent design vs ateism

  2. Om moral och rättvisa

  3. Om Kristus Jesus som Guds lösning 


Frågorna är upplagda på så sätt så att de uppmuntrar till reflektion inom delarna ovan.


Frågor om intelligent design

Fråga 1: Hur kan komplexiteten och ordningen i universum förklaras genom intelligent design jämfört med naturliga processer utan en skapare?


Fråga 2: Vilka vetenskapliga bevis stöder teorin om intelligent design, och hur jämför de sig med de argument som framförs av ateister angående universums ursprung?


Frågor om moral och rättvisa

Fråga 3: Hur är moral, i form av de 10 budorden, kopplad till existensen av en intelligent designer?


Fråga 4: Hur kommer det sig att en god Gud sänder människor till ett helvete?


Fråga 5: Vad säger intervjuaren (Ray) i filmen är anledningen till att människor inte vill tro på Gud?


Frågor om Kristus som en lösning

Fråga 6: Intervjuaren, Ray, använder en analogi från det amerikanska rättssystemet där en domare kan släppa en person fri om någon annan betalar personens borgenskostnad. På samma sätt menar han att Jesus Kristus, genom sin död på korset, har betalat priset för varje människa, vilket gör att Gud kan befria dem som tror på detta. Vad vill han förmedla med denna jämförelse?


Fråga 7: Vad uppmanar Ray varje person att göra i samband med att de får höra om Kristus Jesus och betydelsen av hans död på korset?Transkribering av videon

Innehåller tidsanvisningar

bottom of page