top of page

1. Guds vrede

Bibelläraren John Macarthur hjälper dig att utforska ämnet. Ett ämne som hjäper dig att förstå de goda nyheterna med Kristus Jesus men som även ger dig tröst i värld full av orättvisor.

1. Guds vredeJohn Macarhur
00:00 / 52:25

Sammanfattning

Undervisningen ger en djupgående utforskning av Guds vrede i kontrast till mänsklig vrede. Den börjar med att belysa människans benägenhet att undertrycka sanningen om Gud på grund av sina syndfulla begär, vilket leder till att de vänder sig bort från Honom. Trots människans uppror har Gud visat en otrolig tålamod genom tiderna, vilket framställs som en uppdämd damm av vrede som väntar på att brista. Denna upplagrade vrede manifesterade sig fullständigt på Golgata, där Jesus Kristus tog på sig syndens straff för dem som tror på Honom. Undervisningen betonar att även om Guds vrede är rättfärdig och helig, är mänsklig vrede ofta impulsiv och syndfull. Författaren uppmanar läsaren att inte ta Guds tålamod för givet, utan att istället vända sig till Honom och acceptera den frälsning som erbjuds genom Jesus Kristus. Genom att göra detta kan individer undvika den kommande domen och istället omfamna Guds kärlek och nåd.


Reflektionsfrågor

Fråga 1: Vad innebär Guds vrede enligt undervisningen, och hur skiljer den sig från mänsklig vrede?


Fråga 2: På vilka sätt visar skapelsen Guds osynliga egenskaper, och hur påverkar detta människans ansvar att känna igen Honom?


Fråga 3: Hur beskrivs människans benägenhet att vända sig bort från Guds sanning och ersätta den med sina egna begär och avgudar? Vilka konsekvenser framkommer av detta beteende?


Fråga 4: Vilken roll spelar Guds tålamod och godhet i människans möjlighet till omvändelse? Hur kan detta missförstås eller missbrukas av människor?


Tillämpning i ditt eget liv

Ställ dig nu följande frågor vilka rör din person och ditt liv.


Fråga 1: Hur kan förståelsen av Guds heliga vrede mot synd påverka ditt dagliga liv och dina beslut?


Fråga 2: På vilka sätt kan insikten om skillnaden mellan Guds perfekta vrede och mänsklig syndfull vrede hjälpa dig att hantera dina egna känslor av ilska eller frustration på ett mer konstruktivt sätt?


Fråga 3: Hur kan textens budskap om Guds tålamod och fördröjning av Hans vrede inspirera dig att visa större tålamod och förståelse mot andra, även när de gör fel mot dig?


bottom of page