top of page

Meditationsstödet

Ett enkelt steg för steg verktyg för att komma igång med att meditera.

Meditationsstöd på 8 steg

Följ stegen, fyll i och klicka på skicka för återkoppling eller bara använd dig av stegen för att få hjälp att meditera.

Om du klickar på skicka får en själavårdare din meditation och kan återkomma med återkoppling och kommentarer.

STEG 1

BE TILL ANDEN

Boka av när du genomfört stegen

STEG 2

VÄLJ STÄLLE I SKRIFTEN

STEG 3

MEMORERA VALD STÄLLE

Boka av när du genomfört stegen

VISUALISERA OCH BEGRUNDA

STEG 4

Boka av när du genomfört stegen

INSIKTER UNDER MEDITATIONEN

STEG 5

STEG 6

RIKTA MEDITATIONEN MOT DIG SJÄLV

OMVANDLA INSIKTER TILL HANDLING

STEG 7

STEG 8

AVSLUTA MED BÖN OCH SÅNG

Hur levande och närvarande var ditt bön?Hur levande och närvarande var ditt bön?
Hur givande var denna meditationsstund?Hur givande var denna meditationsstund?
bottom of page