top of page

Nyfiken på Gud

Finns Bibelns Gud?

Titta på filmen 'The Atheist Delusion' av Living Waters och reflektera över frågor kring tron på en biblisk Gud, samt kritiskt granska ateismens grundläggande påståenden ur ett logiskt perspektiv.

Mirakel och det övernaturliga

Är diskussioner om mirakel och det övernaturliga bara nonsens? John Lennox från Oxford University undersöker miraklens legitimitet och deras övernaturliga betydelse. | Harvard Medical School.

Är Bibeln bara en samling av gamla myter och folksagor?

Talande ormar, män som går på vatten och döda som återuppstår – dessa är bara några exempel på berättelser från Bibeln. Men innebär detta att Bibeln enbart förmedlar myter och folksagor?

Om ondskans roll

Här utforskar vi det komplexa och ofta missförstådda konceptet av ondskan, dess ursprung och dess inverkan på mänskligheten.

Vad är "synd"?

Mellan Mänsklig Misslyckande och Gudomlig Förlåtelse

Vad är en "överträdelse"?

Från förlorat förtroende till förnyad relation genom Kristus

Vad är "skuld/förbrytelse"?

En djupdykning i Bibelns syn på mänsklig förbrytelse och dess inverkan på våra liv.

Sann tro förutsätter omvändelse

Är omvändelse bara en känsla av ånger, eller är det något mer? Upptäck hur omvändelse och tro är oupplösligt sammankopplade i den kristna tron i denna tankeväckande predikan av Dr. Charles Stanley.

bottom of page