top of page

Övriga bekännelser

Här andra bekännelser vi bekänner oss till.

Apostoliska Bekännelsen

Apostoliska Bekännelsen

Apostoliska Bekännelsen

Denna trosbekännelse läser vi under söndagens högmässa och har sitt ursprung från den fornkristna församlingen från tidigt 200-tal i samband med dop.

Nicenska Bekännelsen

Nicenska Bekännelsen

Nicenska Bekännelsen

Nicenska Trosbekännelsen som formulerades av konciliet i Nicea år 325. Texten fick sedan sin slutgiltiga grekiska utformning vid konciliet i Konstantinopel år 381.

bottom of page