top of page

Har du någonsin älskat någon?

1 Petrus 1:5-9

”5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. 8 För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.”


 

Kopplingen mellan kärlek och dygd

Apostel Petrus lyfter upp kopplingen mellan tro, dygd och kärlek, se nedan “tråden” som binder ihop “dygd” till “kärlek” :


-> dygd,

-> insikt,

-> uthållighet

-> självbehärskning,

-> gudsfruktan och

-> kärlek för syskonen och hedningarna.


Sann kristen kärlek

I vers 8 säger han: ”för att om allt detta finns hos er och får växa”. Alltså ”allt detta” - inte delar av detta! Utan allt! Alla punkter ovan mellan dygd och kärlek! Därför kan vi inte kalla någon sorts känsla, längtan, bundenhet eller relation till något/någon för ”kärlek” om det bandet till denna någon/något inte härstammar från trons dygd och innehåller “allt detta”. Sann kristen kärlek är sammankopplat med det verk som Guds Ande gör i oss i form av:

  • djup insikt i Jesus,

  • uthållighet i vår vandring

  • självbehärskning och

  • djupt respekt för Gud (gudsfruktan)

”Sann kärlek” kan inte kopplas loss från punkterna ovan, utan innehåller “allt detta”.


Förvrängd kärlek

2 Timoteusbrevet kapitel 3 pratar om människorna i den sista tiden som:

  • egenkära (vers 2),

  • kärlekslösa/saknar omsorg (vers 3),

  • älskar njutning mer än Gud (vers 4).

Den förvrängda kärleken - förklädd i goda avsikter och starka känslor - är någon sort ”kärlek” men alltid en förvrängning av den sanna kärleken

Denna förvrängda versionen av kärlek kan vara klädd i starka känslor av tillhörighet, stark längtan, visioner och vackra bilder om medmänsklighet och gemenskap - men har i grunden ens egna behov och längtan i centrum, inte Guds. Den förvrängda kärleken - förklädd i goda avsikter och starka känslor - är någon sort ”kärlek” men alltid en förvrängning av den sanna kärleken - den med insikt om Jesus, uthållighet i ens kristna vandring, självbehärskning och djupt respekt för Gud.


Provet för din tro

Här är provet för vår tro! Slutet på vers 8 säger att om denna sanna kärlek ”… får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.”

Har du någonsin älskat någon bortom dina syndfulla behov?

Har du någonsin älskat någon bortom dina syndfulla behov? Själv kämpar jag varje dag för att kunna göra det. Låt oss be att Han lära oss att älska med den dygdiga kärleken, den kärleken som härstammar från trons gåva och är fylld av insikt om Jesus på korset, uthållighet i vår kristna vandring, självbehärskning och djupt respekt för Gud.


Comments


bottom of page