top of page

Kärlek, synd & självinsikt: 3 frågor som avslöjar våra hinder till gud & vår nästa


Bristande självinsikt

"Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv." (Matteus 22:37-39)


Det finns en isomorf relation mellan att älska Gud och att älska sin nästa. Det jag menar är att du inte kan älska din nästa mer än du älskar Gud, och vice versa. För att älska din nästa på ett rättfärdigt sätt behöver du en relation med Gud. Galaterbrevet 5:22-23 säger: "Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning..." Denna frukt kommer inte utan en nära och kärleksfull relation med Gud. Förstå detta: Andens frukt är en bieffekt av din relation med Gud, inte primärt ett beteende du lär dig. Det är som frukt på ett träd. I Matteus 25:40 säger Herren: "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Det skapar en tydlig koppling mellan vår kärlek till andra och vår kärlek till Gud.


Älska Gud, och du kommer att bära frukt, denna frukt är en naturlig kärlek till alla människor. Men det finns ett stort hinder i din relation med Gud: din syndfullhet. Och här är ett annat problem: din ovilja till självinsikt, särskilt när det gäller saker som faller utanför din medvetna radar.


Bristande självinsikt

Jag hörde en predikant jämföra en troende som inte dagligen kämpar mot sina synder med en kvinna som kommer hem berusad klockan tre på natten. Hon sluddrar och luktar illa, hon har spytt på sig själv och kläderna är i oordning. Hennes man är Kristus Jesus. Hon kommer hem och bankar på dörren, ropar "Älskling, jag är hemma nu!" Han öppnar dörren, lycklig att se henne men också djupt bedrövad. Hon är dock för berusad för att märka hans sorg. Hon kastar sig på honom för att kyssa honom. Han tar emot henne och kysser henne tillbaka. "Min älskade," sluddrar hon, "snälla, ta hand om mig och massera min rygg." Som du förstår är hon helt omedveten om sitt tillstånd. Låt inte det vara du! Här är därför tre frågor du kan ställa dig själv redan idag för bättre självinsikt:


  1. Hur påverkar mina dagliga val och handlingar min relation med Gud och med människorna omkring mig?

  2. Vilka synder eller brister är jag mest ovillig att erkänna och ta itu med, och varför?

  3. Hur skulle min relation med Gud och andra förändras om jag aktivt arbetade med att förstå och bekämpa mina egna synder och brister?


Syndabekännelse är ett kraftfullt verktyg för självinsikt som Gud har gett oss för vårt eget bästa. Det kommer att stärka vår personliga relation med Gud. Som Herren Jesus lovar: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud." (Matteus 5:8)


Comments


bottom of page