top of page

Kristi födelse i Betlehem: En djupgående reflektion om kristen tro


Kristi födelse

Frid vore med er. För oss som väljer att följa denna tradition: att under årets mörkaste timmar reflektera över tidens ljusaste punkt, Kristus födelse i Betlehem. Visst är det möjligt att meditera över vår Herres inkarnation varje dag på året. Men likt ljuset som lyser starkare i mörkret, känns minnet om Vår Herre Kristus starkast när det är som kallast och mörkast i vårt land.


Idag känner jag en mild glädje, en glädje kryddad med hopp, som strömmar från minnet om Kristi födelse. Tänk, att Han kom, föddes, växte upp, och vandrade på vår jord. Han rättade till vår förståelse av Gud och visade, till vår mänsklighets stora förundran, att Han själv var Adonai, inkarnerad. Vid Hans fötter blev vatten till fast mark, inför Hans tilltal tystnade vinden, och på Hans befallning flydde ondskan ur människor. I Hans blick fanns liv och sanning, evigheten i Hans ord, och på Hans befallning steg de döda upp till liv igen. Han är större än Elia, mäktigare än Mose. "Oh, Betlehem Efrata, du som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar." (Mika 5:2)


Men Han var fattigare än Abraham, så ringa som Hanna, föraktad och bedragen som Josef. Han korsfästes som en vanlig tjuv. Men på det korset hängde Adonai själv! Ja, YHWH själv hängde där! På Hans axlar vilar herradömet, och Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste (Jesaja 9:6). Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet lades på Honom så att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade. (Jesaja 53:5). Han som hängde där måste vara Adonai själv, och vid Hans död skakade jorden, himlen förmörkades, förhänget brast, och Han uppstod på tredje dagen enligt profetiska skrifter (Jona 1:17, Hosea 6:2, Psaltaren 16:10). Hans själ blev inte övergiven åt dödsriket, Han såg inte förgängelse.


Gläd dig, du broder, gläd dig, du syster, gläd dig, du som läser detta. För det barn som föddes, den korsfäste, den återuppstånde, sitter nu i Sin tron i himlen och regerar. Han är omsvept i höghet, rustad i kraft, och om du tillhör Honom är Han din kung. Din kung är Gud den Högste, som har visat sitt ansikte genom människan Kristus Jesus och nu regerar i himmelen. Till skillnad från alla jordiska kungar är Han tillgänglig för dig och alla som helhjärtat söker Honom.


En strimma sorg fyller mitt hjärta och fördunklar min glädje; en väns mor har dött i cancer, naturkatastrofer dödar tusentals, krig härjar i våra grannländer, och inte långt ifrån oss här i Sverige skjuts människor till döds nästan dagligen. Ännu närmare och värre, flera av det som kallas kristna församlingar i vårt land har blivit verktyg för köttliga människors godtyckliga maktsträvan. I 9 år har jag vandrat som lärjunge till Kristus i Hans rike och sett lidandet som många som kallar sig kristna orsakar varandra - och jag är inte bättre.


Mitt hjärta fylls av frågor. Min Kung och Herre, Adonai, min Gud, varför låter du detta hända under din regi? (Romarbrevet 8:28, Job 1:21) Har något ens blivit annorlunda? Och mitt hjärta svarar: Allt har blivit annorlunda för den som tillhör Adonais rike (2 Korinthierbrevet 5:17, Johannesevangeliet 16:33). Hans rike är inte av denna värld (Johannesevangeliet 18:36, Romarbrevet 14:17). I Hans rike regerar Han, och den som lider har funnit tröst hos Adonai (Psaltaren 34:18, Matteus 5:4). Den som blivit orättvist behandlad i Hans rike har redan vunnit (Romarbrevet 8:37, Matteus 5:10). Det lidande vi upplever är en fysisk känsla liknande tandvärken man känner efter en operation. En smärta som bygger styrka och tålamod, och uppmanar till medlidande (Jakobsbrevet 1:2-4, Romarbrevet 5:3-4). En smärta som påminner oss om hur vi misskötte oss, i denna metafor; våra tänder. Och påminner oss med sin intensitet att inte göra om det, utan istället följa rättfärdighetens och det sunda livets lagar i Jesus (Hebréerbrevet 12:11,  Petrusbrevet 1:6-7).


Men vad säger Du om alla som just nu genomgår fruktansvärda prövningar, min Herre? Är det inte likgiltigt att hänvisa dem till frid i en andlig “dimension”? 


Herren svarar: 

"När du såg mig hänga på korset, såg du då en judisk man dö efter ett misslyckat försök till reformation?" 


Jag svarar: 

"Nej, min Herre. Du har gett mig ögon att se att det var universums Kung som där betalade för min synd." 


Herren säger:

“Denna osynliga verklighet är grunden till din frälsning. Precis som Gud inte är kärlekslös (1 Johannes 4:8), är Han inte heller likgiltig (Psaltaren 145:8-9). Se på korset; det är inte bara ett historiskt faktum utan även en andlig sanning och realitet som bär din räddning (1Korinthierbrevet 1:18; Kolosserbrevet 1:20). Se också på mig idag, sittande på min tron! Har jag inte segrat? (Johannesevangeliet 16:33). Människobarn, jag tar hand om er, ger er vatten och mat i rättan tid (Matteus 6:31-33). Mycket måste den rättfärdige utstå och lida. Men jag räddar honom ur allt (Psaltaren 34:19). Och snart är dagen här då jag, utan att förändra den redan existerande verkligheten av Mitt rike (Lukas 17:21), ska böja på alla fysikens lagar och träda fram inför er. Detta kommer att vara en dag då den himmelska och eviga verkligheten blir synlig och påtaglig för alla, en manifestering av Min närvaro på ett sätt som förbinder den fysiska och den andliga världen. Inte för att skapa en ny verklighet, utan för att uppenbara den fulla dimensionen av den redan existerande (2 Petrus 3:13). På den dagen kommer ni alla att se Mig på ett nytt sätt, och jag kommer att fortsätta vara en verklig och levande närvaro för dem som tillhör Mig, fast på ett mer uppenbart sätt - för dem är jag redan verklig, levande och aktiv i allt de gör. De kommer att se Mig, och alla andra med. På den dagen skall jag torka varje tår från deras ögon, döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Det som förr var är borta" (Uppenbarelseboken 21:1-4). Var stilla, människobarn, och låt mitt ord ge ro till dina frågor.”

bottom of page