top of page

Ny workshop: Inre Frid


inre frid

Visst har du frid med Gud, men upplever du det verkligen så?


Även om Herren har lovat oss frid, känner många inte av den i sina liv. Denna workshop syftar till att ändra på detta genom att vägleda dig till sann frid, enligt de principer och verktyg som Gud har förmedlat i Skriften.


Kursen kommer att använda sig av både bönen och introspektion som kraftfulla medel för att finna inre frid. Bönen används som ett verktyg för att förstå och förändra inre tillstånd, medan introspektion hjälper deltagarna att granska sina tankar och känslor på ett djupare plan. Detta sammanvävda tillvägagångssätt syftar till att ge deltagarna en holistisk förståelse och praktiska verktyg för att uppnå inre frid. Workshopens ledare är en erfaren kristen psykolog med flera års erfarenhet inom förändringsarbete. Under våra möten kommer du inte bara att få kunskap, utan också praktisk erfarenhet genom övningar och interaktion med andra deltagare. Intresserad? Kontakta oss redan idag. Antalet platser är begränsat.

Upplägg och innehåll för inre frid

TILLGÄLLE 1: VÅR MÄNSKLIGA NATURUtforska begreppet "trasig natur" och hur "synd" påverkar vårt dagliga liv. Vi kommer att dyka djupt in i bibelns visdom för att förstå detta och diskutera hur vi kan börja förändra oss redan idag. TILLGÄLLE 2: MEDITATIV BÖNLär dig grunderna i kristen meditation och hur det kan hjälpa dig att finna inre frid. Vi kommer att gå igenom praktiska övningar och diskutera vanliga hinder samt hur man kan överkomma dem. TILLGÄLLE 3: FÖRÄNDRING GENOM BÖNDetta tillfälle fokuserar på kraften i introspektion och självgranskning. Vi kommer att använda verktyg för få en mer realistisk bild av ens själv och lära sig att hantera egna brister i syfte att att blicka inåt och identifiera områden för förändring. TILLGÄLLE 4: REPARATION GENOM BÖNHär kommer vi att utforska hur bön kan vara ett verktyg för reparation och förändring. Vi kommer att använda Psalm 51 som en guide för att be om förlåtelse och förändring. TILLGÄLLE 5: FRID MED ANDRAI detta tillfälle kommer vi att fokusera på vikten av att förlåta andra för att uppnå inre frid. Vi kommer att använda "Herrens bön" som en meditation för att hjälpa oss i denna process. TILLGÄLLE 6: AVSLUTSWORKSHOPSlutligen kommer vi att göra en inventering av de förändringar vi har upplevt under kursen och diskutera hur vi kan behålla dessa framsteg och fortsätta framåt.

Hoppas detta ger en tydlig översikt av vad varje tillfälle kommer att innehålla! Anmäl dig snarast, begränsade antal platser.Comments


bottom of page