top of page

Synd = Den dolda ondskan inom oss alla

Uppdaterat: 17 okt. 2023


Synd, den dolda ondskan inom oss alla

"Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?"

Jeremia 17:9Vilket hjärta talar profeten om? Handlar det enbart om onda människors hjärtan? Nej, han refererar till 'människans hjärta', vilket omfattar oss alla. För att göra det enkelt: både du och jag har hjärtan som är bedrägliga och benägna till ondska. Långt efter profeten Jeremia klargjorde Kristus Jesus detta så här: '"Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord" (Markus 7:21). Men vad innebär ondska? Det är en avvikelse från Guds vilja och moraliska lag, vilket leder till skada och separation. Ditt hjärta är sjukt på grund av just denna avvikelse, denna defekt.


Vi är alla skyldiga till dess konsekvenser. Ändå verkar många av oss, inklusive de som är troende, inte ta detta på allvar. Det är bedrägligt att underskatta denna inbyggda ondska, för dess konsekvenser är förödande. Titta runt i världen: krig, svält och död. Och i många fall är det vi människor som är orsaken.


Du kanske tänker, "det är andra, inte jag." Men granska ditt eget liv och notera den bedrägliga ondskans påverkan på dina relationer. Eller du kanske tänker, "det är andras fel, inte mitt." Men sanningen är att ditt hjärta är obotligt sjukt av just denna bedrägliga ondska, och detta allvarliga tillstånd kommer en dag att leda till din död (Romarbrevet 6:23).


Därför lärde Jesus oss att be: "Förlåt oss våra synder" (Lukas 11:4). Han vet att denna inbyggda "defekt" behöver ständig behandling. Genom Jesus Kristus har Gud tagit bort de eviga konsekvenserna av denna bedrägliga defekt, och gett oss möjligheten att bekämpa vår inre ondska.


Det är som om du var djupt skuldsatt, men Jesus betalade din skuld, det står skrivet:


“...Han utplånade den skuldsedel som med sina stadgar var emot oss och som var en fiende mot oss…” (Kolosserbrevet 2:13-14).


Nu är det upp till dig att inte hamna i skuld igen. Underskatta inte den bedrägliga ondskans konsekvenser i ditt liv, i andras liv och i världen i stort. Bekänn dina synder dagligen och ta emot den styrka och kraft som den Helige Ande ger, så att du kan finna frid på din andliga vandring.


Komentarze


bottom of page