top of page

Vill du veta mer om den sista skrivna bönen från en kristen martyr?

Denna gripande bön upptäcktes i ett anonymt afrikanskt pastors arbetsrum, på den dag han gav sitt liv för sin övertygelse i Jesus Kristus. Den är stark, inspirerande och utmanar oss att reflektera över vår egen trosvandring.


Jag har skapat en video där jag reciterar denna kraftfulla bön, ackompanjerad av bakgrundsmusik. Det är en stund av eftertanke som jag hoppas ska beröra och inspirera dig. Ta en stund, titta och låt oss tillsammans utforska djupet och bredden av vår tro. Låt oss bli inspirerade att leva våra liv med samma mod och hängivenhet.Transkribering av en kristen martyrs bön

Be du också be denna bön, här är texten:


Jag tillhör gemenskapen av de som inte behöver skämmas 

Jag är fylld av den Helige Andes kraft  

Tärningen är kastad, 

jag har klivit över gränsen  

Beslutet är taget, 

jag är hans lärjunge  

Jag tittar inte bakåt,

ger inte upp,

saktar inte ner  

drar mig inte undan eller står stilla


Mitt förflutna är helat,

min nutid har mening  

Och min framtid är tryggad  


Jag har lagt av med småsaker  

Inga mer halvmesyrer, 

futtiga planer 

Knä som inte känner till bön 

bleka drömmar  

Tama visioner

världsligt  tal

billigt leverne

och krympta mål


Jag behöver inte längre:

 framstå som viktig

Ha Välfärd

En bra position

befordran

beröm

eller popularitet


Jag behöver inte ha rätt, vara först, vara bäst, erkänd, hyllad, respekterad eller bli belönad

 

Jag lever i tro, stödjer mig på hans närvaro  

Jag vandrar i tålamod, lyfts av bön, arbetar i kraft  


Mitt ansikte ser mot rätt håll, 

min gång är snabb, 

mitt mål är himlen, 

min väg är smal, 

min färd är svår, 

mina följeslagare få, 

min guide pålitlig,

mitt uppdrag klart.

Jag kan inte köpas, 

hamna i kompromisser, 

ledas vilse, 

lockas bort, 

vändas om, 

luras eller försenas.


Jag kommer inte att vackla inför uppoffring,

tveka inför motståndaren,

förhandla vid fiendens bord,

fundera vid popularitetens mörka hav 

eller irra i medelmåttighetens labyrint


Jag ger inte upp,

håller inte  tyst, 

släpper inte taget, 

förrän jag har hållit ut, 

sparat upp, 

bett upp, 

betalat upp 

och predikat ut 

för Kristi sak.


Jag är en lärjunge till Jesus, 

jag måste fortsätta vandra tills han kommer, 

ge tills jag faller, 

predika tills alla vet 

och arbeta tills han stoppar mig


Och när han kommer för sina egna

kommer han inte ha några problem med att känna igen mig

 - mitt baner kommer att fladdra i vinden

 inför hans ansikte kommer jag att finna mig salig

Comments


bottom of page