top of page

Dopkurs

Under dessa dop-samtal går vi igenom 8 grundläggande tros-punkter som beskriver en kristen tro.

4

Antal tillfällen

Individuellt, vid behov

Startdatum

Johnny 2.jpeg

Diverse lärare

Lärare

Under dessa dop-samtal går vi igenom 8 grundläggande tros-punkter som beskriver en kristen tro. Dessa 8 tros-satser kommer från den apostoliska trosbekännelse och delas av alla kristna i världen:


1 Tro på gud Fader

2 Tro på Sonen

3 Tro på Anden

4 Tro på en helig och universiell kyrka

5 Tro på de heligas gemenskap

6 Tro på syndernas förlåtelse

7 Tro på korppens uppståndelse

8 Tro på ett evigt liv

bottom of page