top of page

Grundläggande kurs i eklesiologi

Vad säger den heliga Skriften om församlingen och hur den ska organiseras?

13

Antal tillfällen

Individuellt, vid behov

Startdatum

Johnny 2.jpeg

Diverse lärare

Lärare

Allmän

Kursen ges på plats i våra lokaler i Stockholms city. Den är delat i tre huvuddelar:


  1. Kyrkans väsen

  2. Kyrkans ordning

  3. Kyrkans uppdrag


Varje huvuddel innehåller ett antal viktiga ämnen, se nedan.


Mål och syfte: Målet med kursen är att ge övergripande och grundläggande biblisk kunskap om församlingen och hur den fungerar. 


Antal träffar/kurser: Kursen ges under 12 veckor


Examination: 

Delaktighet: För att klara kursen krävs en delaktighet på minst 10 av alla 12 tillfällen. 

Kunskapsprov: Efter varje tillfälle får deltagarna svara individuellt på ett antal kunskapsfrågor baserade på tillfällets ämne. De individuella svaren lämna in före kommande tillfällen. Så deltagarna har en vecka på sig att svara på frågorna.


Meriter och resultat: Efter godkännt avklarat kurs får delatagarna en diplom och ett erkännande av Sthlms baptistförsamling som kan intyga deltagarens uppnådda förståelse av bibliska sanningar. 


Kursinnehåll

HUVUDÄMNE 1: KYRKANS VÄSEN 

Delämne 1: Pånyttfödelse 

26 augusti, kl 18:00

En biblisk lära om pånyttfödelse präglar många ecklesiologiska frågor. Därför påminner vi oss om dess grunder. 


Delämne 2: Apostolicitet 

2 september, kl 18:00

Om vikten att bygga på Bibeln, fördelar med att tillhöra en konfessionell tradition, fördelar med en skriven trosbekännelse samt teologisk differentiering. 


Delämne 3: Predikan 

9 september, kl 18:00

Vi ägnar ett samtal åt predikan; i synnerhet bibelutläggande predikan. 


Delämne 4: Gudstjänst (katolicitet) 

16 september, kl 18:00

Gud är angelägen om hur vi tillber, det vill säga, hur vi firar gudstjänst. Vi tittar på bibeltexter som talar om gemensam tillbedjan och funderar kring den regulativa principen. 


Delämne 5: Medlemskap (helighet) 

30 september, kl 18:00

Vi bekänner en församling som är helig, det vill säga, avskild. Ett meningsfullt medlemskap är såväl bibliskt som ett nödvändigt verktyg för lärjungatränande. Vi tittar också på nyttan med ett församlingsförbund. 


Delämne 6: Församlingsdisciplin 

14 oktober, kl 18:00

Bibeln är tydlig i sin uppmaning till varje församling att praktisera församlingsdisciplin. Men vad är det och hur gör man?


HUVUDÄMNE 2: KYRKANS ORDNING

Delämne 7: Församlingens auktoritet

21 oktober, kl 18:00

Vem bestämmer i en församling? Hur fattar man beslut? Vilken typ av auktoritet har en lokal

församling? Vi talar om kongregationalism.


Delämne 8: Äldste

28 oktober, kl 18:00

Hur leds församlingen? Vad är äldstes uppgift och kvalifikationer?


Delämne 9: Diakoner

18 november, kl 18:00

Vad är en diakon och vad har denne för roll i församlingen?


HUVUDÄMNE 3: KYRKANS UPPDRAG 

Delämne 10: En kultur av lärjungaskap

25 november, kl 18:00

Kvällen fokuserar på hur vi som församling uppfyller vårt uppdrag. Det förutsätter en klar bild av vad

uppdraget är, nämligen att göra alla folk till lärjungar. Hur är vi trogna mot Bibelns uppmaningar att

uppfylla vårt uppdrag som församling snarare än en grupp individer?


Delämne 11: Evangelisation

2 december, kl 18:00

Vad innebär det att tänka på evangelisation som församling snarare än något vi gör som individer?


Delämne 12: Dop

9 december, kl 18:00

Vi samtalar om vad dopet är och dess bortglömda koppling till församlingen.


Delämne 13: Herrens måltid

16 december, kl 18:00

Vi samtalar om vad Herrens måltid är och dess bortglömda koppling till församlingen.

bottom of page