top of page

Meditationens syfte är att hjälpa dig att betrakta Gud och uppleva Hans närhet. Verserna som anges här beskriver viktiga delar i Hans person och uppenbarar bilder av Honom. Dessa verser kan ses som en "studsmatta" som kan hjälpa dig att hoppa fram inför Hans majestät och härlighet. Verserna visar vägen men du behöver genom "meditation" djupbegrundan gå längst den och besinna att Herren är Gud.

Bibelverser

Ps 46:11

11"Bli stilla och besinna

att jag är Gud,

upphöjd bland hednafolken,

upphöjd på jorden."


Uppenbarelser 4

1 Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter." 2 Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. 3 Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. 4 Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på dessa troner satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. 5 Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. 6 Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall.


Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill. 7 Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. 8 Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:

"Helig, helig, helig

är Herren Gud,

den Allsmäktige,

han som var och som är

och som kommer."


9 Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:

11"Du, vår Herre och Gud,

är värdig att ta emot

pris, ära och makt,

ty du har skapat allt.

Genom din vilja kom det till

och blev skapat."


Andra Mos 34:4-9

4 Mose högg ut två stentavlor, likadana som de förra, och tidigt följande morgon gick han upp på Sinai berg, så som Herren hade befallt honom, och han tog med sig de båda stentavlorna. 5 Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut Herrens namn. 6 Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade:


" YHWH! YHWH! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning,

7 som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet."


English Standard Version

“The LORD, the LORD, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness,


Integrerad version

" YHWH! YHWH! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i lojal kärlek och trofast,

7 som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet."


8 Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. 9 Han sade: "Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel."


Psalm 23

1 En psalm av David.

Herren är min herde,

mig skall intet fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

3 Han vederkvicker min själ,

han leder mig på rätta vägar

för sitt namns skull.


4 Om jag än vandrar

i dödsskuggans dal,

fruktar jag intet ont,

ty du är med mig.

Din käpp och stav, de tröstar mig.


5 Du dukar för mig ett bord

i mina ovänners åsyn.

Du smörjer mitt huvud med olja

och låter min bägare flöda över.

6 Idel godhet och nåd skall följa mig

i alla mina livsdagar,

och jag skall bo i Herrens hus

evinnerligen.

Sånger

Länkar till undervisning


Besinna att jag är Gud

Resurser för meditation:

Antal länkar

0

Antal såger

5

Antal verser

4

bottom of page