top of page

Att meditera över himlen sågs av puritanerna som en avgörande andlig syssla. Joel Beeke menar i boken A puritan theology att av alla verk som han har kunnat samla av puritanska författare rörande ämnet meditation så upppanades den helige att först och främst meditera över himlen.  Och särskillt skulle den helige meditera över himlen inför tre situationer:


1) Innan vi lyssnar på predikningar. Att meditera över himelen är avgörande för att ha hjärtat på rätt plats och tankarna beredda att ta emot Guds ord. Det är lämpligt att ha sina tankar på det från ovan för att bäst kunna tillgodogöra sig Herrens ord genom auktoriserade förkunnare.


2) Inför sakramenten (dop och nattvard). 


3) Inför Herrens Sabbat på söndagen.


Överhuvudtaget att meditera över himlen är att vara där med Herren, få erfara Hans ljuvlighet och nåd samt vila från det jordiska.

Bibelverser

1. "8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren." (2 Kor 5:8)2. “8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Efesier 2:8-9)3. “13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. ” (Kolosser 1:13)4. “ 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. 16 De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, 17 för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.” (Uppenbarelser 7:15-17)5. “3 Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra.4 Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. ” (Titus 3:3-7)6. “11 Du visar mig livets väg.

Jag mättas av glädje

inför ditt ansikte,

av ljuvlighet på din högra sida

för evigt.” (Psalm 16:11)7. “12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” (Apo 4:12)8. “17 Då kom han till besinning och sade: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl! ” (Luke 15:7)9. “3 Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem.” (Uppenbarelse 21:3)10. “13 Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.” (1 Petrus 1:13)11. “21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.” (Matteus 7:21-23)12. “21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)13. “16 Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.” (Galater 2:16)14. “1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

5 Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom."” (John 14:1-7)15. “14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. .”(5 Mosebok 10:14)

Sånger

Länkar till undervisning


Himlen

Resurser för meditation:

Antal länkar

3

Antal såger

4

Antal verser

15

bottom of page