top of page
Crystal Salt

Andliga sånger

Här finner du en samling andliga sånger.

8

As the Deer Panteth for the Water

15

Öppna mitt hjärta för dig Gud

21

Saliga Visshet

28

Gud är mitt allt.

35

Ej Silver Ej Guld

44

För att du inte tog det gudomliga

51

Pärleporten

60

Allt som du har sagt

69

If Jesus Comes Tomorrow

79

Gud när du andas över vår jord

86

Bred dina vida vingar

1

Vuxen
Lova Herren min själ

9

Min själ ska lova Herren

15

Gud är Trofast

22

Tack min Gud för vad som varit

29

Jag har en vän

36

Stor är din trofasthet

45

Jesus, tack för Golgata kors

52

Där rosor aldrig dör

61

Jesus du förtjänar allt

71

Jag vill tillbe Dig min Herre

80

Adventssång
Gå Sion din konung att möta

2

Herren vår Gud är en konung

10

Värdigt är Guds lamm

16

Gammal är kyrkan

23

Frälsare tag min hand

30

Jag vill sjunga om frälsarens kärlek

37

Låt oss få känna

46

Hosianna, vi upphöjer dig

54

Jag har hört om en stad ovan molnen

62

Stor är din trofasthet / Låt din vilja ske

72

Jag har hört om ett land ovan molnen

81

Adventssång
Hosianna Davids son

4

På dig min Gud förtröstar jag

11

O Store Gud

17

Låt mig börja med Dig

24

Mer helighet giv mig,

31

Länge, länge har mitt hjärta

40

Jag är svag men ändå stark, Hosianna

47

Vilken vän vi har i Jesus

56

Sanctus (Jes 6:3, Matt 21:9)

63

Öppnade Ögon / Jag Behöver Dig

74

Ropa till Gud

82

Adventssång
Bereden väg för Herran

5

Vi vill ge dig ära

12

All glory be to Christ

18

Klippa, Du som brast för mig

25

Bar du min börda

32

O sköna sabbatsvila

41

Herre Du min klippa (be Thou my vision)

48

Jesus, allt till Jesus

57

Livets bröd (John 6:35)

64

Allt till Jesus v2

75

All nådens Gud

83

Adventssång
Ett litet barn av Davids hus

6

Jag vill ge dig o Herre min lovsång

13

Min Gud när jag betänker

19

Oändlig nåd mig Herren gav

26

All ära till Gud

33

Dela med dig

42

Du är i evighet, himmel och jord

49

I min Gud (ps 834)

58

Måne och sol

65

Säg tack

77

Barnsång
Vem är kungen på jorden

84

Julsång
Fröjdas vart sinne

7

Se I tron blott på Jesus

14

Allt till Jesus vill jag lämna

20

O salighet, o gåtfullhet

27

Jag vill ge Dig o Herre min lovsång

34

Jag har beslutat att följa Jesus

43

Det är ditt blod som renar mig

50

Jesus har gjort allt

59

Välsignelsen (4 Mos 6:22-27)

67

Sjung till Jesus

78

Barnsång
Jesus kärlek är så underbar

85

Bön
O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord
bottom of page