top of page
Crystal Salt

Andliga sånger

Här finner du en samling andliga sånger.

Jag vill ge dig o Herre min lovsång

Bar du min börda

Där rosor aldrig dör

Gammal är kyrkan

Herren vår Gud är en konung

Klippa, Du som brast för mig

If Jesus Comes Tomorrow

Gud är Trofast

Jag har en vän

Jag är svag men ändå stark, Hosianna

Pärleporten

Jesus, allt till Jesus

Vi vill ge dig ära

Öppnade Ögon / Jag Behöver Dig

Jesus har gjort allt

Adventssång
Hosianna Davids son

Adventssång
Gå Sion din konung att möta

För att du inte tog det gudomliga

I min Gud (ps 834)

Saliga Visshet

O Store Gud

Jag vill sjunga om frälsarens kärlek

Julsång
Fröjdas vart sinne

Gud när du andas över vår jord

På dig min Gud förtröstar jag

Jag vill ge Dig o Herre min lovsång

Jesus, tack för Golgata kors

Oändlig nåd mig Herren gav

Herre Du min klippa (be Thou my vision)

Låt oss få känna

Öppna mitt hjärta för dig Gud

Min Gud när jag betänker

All nådens Gud

Livets bröd (John 6:35)

Jag vill tillbe Dig min Herre

Allt som du har sagt

Stor är din trofasthet / Låt din vilja ske

All glory be to Christ

Låt mig börja med Dig

Tack min Gud för vad som varit

Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig

Min själ ska lova Herren

Vuxen
Lova Herren min själ

Barnsång
Jesus kärlek är så underbar

Säg tack

Välsignelsen (4 Mos 6:22-27)

Måne och sol

Jag har beslutat att följa Jesus

Länge, länge har mitt hjärta

Mer helighet giv mig,

Värdigt är Guds lamm

O sköna sabbatsvila

Bred dina vida vingar

Det är ditt blod som renar mig

Dela med dig

Du är i evighet, himmel och jord

Vilken vän vi har i Jesus

Adventssång
Ett litet barn av Davids hus

Barnsång
Vem är kungen på jorden

All ära till Gud

As the Deer Panteth for the Water

Jesus du förtjänar allt

Allt till Jesus v2

Bön
O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord

Stor är din trofasthet

Jag har hört om en stad ovan molnen

Allt till Jesus vill jag lämna

Se I tron blott på Jesus

Sanctus (Jes 6:3, Matt 21:9)

Hosianna, vi upphöjer dig

Adventssång
Bereden väg för Herran

Ropa till Gud

Min Jesus, min Herre, Gud det finns igen som du

Sjung till Jesus

Ej Silver Ej Guld

O salighet, o gåtfullhet

Frälsare tag min hand

Jag har hört om ett land ovan molnen

Gud är mitt allt.
bottom of page