top of page

38

Ära, ära, ära till Guds lamm

Ära, ära, ära till Guds lamm 

Ära, ära, ära till Guds lamm 

För Du är underbar Och värdig lov och pris 

Lammet på sin tron 

Och fram till Dig Vi kommer med vår sång 

Till lammet på sin tron

bottom of page