top of page

15

Öppna mitt hjärta för dig Gud

Vers Öppna mitt hjärta för dig Gud 

Kom ge mitt inre ditt ljus 

Så jag kan se dig 

Gud jag vill se dig kör.. 

Se dig upphöjd över allt 

Se dig när du strålar som solen 

Töm ut din kärlek och kraft 

Vi ropar helig helig helig bottom of page